Overdracht van Jinyoung Ssangkum Ryu Haedong Kumdo: Het Pad van Krijgskunst Training in Harmonie met de Natuur

In de 21e eeuw geïntroduceerd, heeft de training van Jinyoung Ssangkum Ryu, samen met het “Kimu Training Systeem,” de gevestigde Haedong Kumdo-praktijk verrijkt en gediversifieerd met het Ssangkum (twee zwaarden) systeem, wat meer motivatie en een gevoel van prestatie biedt aan beoefenaars wereldwijd.

Door dergelijke training kunnen beoefenaars de principes en essentie van krijgskunst begrijpen en een systeem nastreven dat geoptimaliseerd is voor krijgskunsttraining, wat leidt tot genezing en een kwaliteitsvol leven.

Dit systeem legt de nadruk op:

Fysiek: Trainingstechnieken zoals Weisu Kum (eenhandig zwaard), Ssangsu Kum (tweehandig zwaard), en Ssangkum (twee zwaarden).

Mentaal: Het aanmoedigen van creatieve gedachten door veranderingen en innovaties in het bewustzijn van de beoefenaar.

Het doel van Jinyoung Ssangkum Ryu Haedong Kumdo is om beoefenaars te helpen betere krijgskunsten te ontwikkelen en een gezond, gelukkig en welvarend leven te leiden.

Hoewel sommige moderne krijgskunstsystemen systematisch gebruik maken van energiestromen, stelt de training van Jinyoung Ssangkum Ryu beoefenaars, van beginners tot gevorderden, in staat om de energiestroom te voelen en de verbinding ervan met genezing te begrijpen.

Door deze training streven beoefenaars naar “Zelfverwezenlijking” of “Zelf-magnetisatie,” wat leidt tot de vorming van het ‘Kimu-lichaam.’

Beoefenaars leren niet alleen in krijgskunsttraining maar ook in het dagelijks leven verbinding te maken met genezing door middel van Mindfulness (마음챙김), Bewustzijn (알아차림), Normale Geest (평상심), en Gelijke Ademhaling (고른호흡).

Het herkennen van energiestroom betekent het benaderen van de essentie van energie in de natuur en het realiseren van de realiteit van het menselijk leven.

Het trainingssysteem van Jinyoung Ssangkum Ryu is gebaseerd op de premisse dat:

Energie bewust is, levend, en niet van mij is, noch is mijn lichaam van mij.

Dit perspectief verbreedt de kijk vanuit een natuurlijk standpunt, waardoor “Zelfreflectie” en “Resolutie of vastberadenheid” mogelijk worden vanuit een objectief gezichtspunt, wat “Dankbaarheid” bevordert en een gevoel van eerlijkheid en rechtvaardigheid in het bekijken van de wereld voedt.

Het impliceert de eenheid van het fysieke en mentale zelf.

Het beheersen hiervan stelt iemand in staat de principes van “Zelfverwezenlijking” te begrijpen en te erkennen dat lichtenergie de Liefde van de Natuur is door herhaalde ervaringen. Het helpt iemand de betekenis van het geboren zijn om te studeren (oefenen) in te zien, en uitdrukkingen te begrijpen zoals “Licht omarmt en onderwijst mij” of “als ik gewoon in de auto stap, neemt het mij mee en onderwijst het mij.”

Niet alleen dat, maar op religieus niveau wordt men zich bewust van wat de Boeddha-natuur is en wat de ervaring van het vormen van de Heilige Drie-eenheid is, wat betekent het realiseren van het bestaan van een entiteit die de mensheid onderwijst. Dit houdt ook in het herkennen van de entiteit die meditatie of gebed leidt.

Dit is de grootste verlichting die een mens kan bereiken tijdens zijn leven.

Het verheft iemands krijgskunsttraining en leven naar een hoger niveau.

Terwijl andere krijgskunsten proberen de stroom van energie vanaf het begin zelf te beheersen en te ontwikkelen, legt Jinyoung Ssangkum Ryu de nadruk op het accepteren en omarmen van de energie van nature van het begin tot het einde.

Op basis van deze acceptatie is het belangrijk om de harmonie en balans van energie (genezing) te beheersen.

Met andere woorden, het hoofdonderwerp van training is de natuur, en de sleutel is om daadwerkelijk de energie te ervaren die door de natuur wordt gegeven.

Dit is de reden waarom zelfs beginners worden aangemoedigd om herhaaldelijk het principe van ‘Onvrijwillige Lichaamsbeweging’ te ervaren.

Samengevat, het verspreiden en overdragen van Jinyoung Ssangkum Ryu Haedong Kumdo wereldwijd betekent het beheersen van een patroon van krijgskunst gebaseerd op de principes en waarheid van de natuur, het verfijnen van zowel lichaam als geest.

Dit is nauw verbonden met vaardigheden, filosofie, en genezing.

In krijgskunst moeten overdracht, vaardigheden, filosofie en genezing geïntegreerd worden. Als krijgskunst wordt bekeken door de structurele principes van de driedelige filosofie, heeft dit zin. Anders betekent het dat men de kern en essentie niet begrijpt, noch goed heeft geleerd of onderwezen, wat leidt tot een onvolledig begrip.

Het erkennen hiervan onthult de natuurlijke verbinding tussen deze drie elementen.

Deze inhoud werd voor het eerst geïntroduceerd in de 21e eeuw door het Engelse boek “Searching for the Forgotten Half in Martial Arts.”

De Engelse versie is momenteel wereldwijd beschikbaar, terwijl de Koreaanse vertaling is voorbereid maar nog niet is uitgebracht.

31 mei 2024, 00:30 uur Op Beijing Airport (op weg naar Italië) JS Kim

http://www.haedongkumdo.co.kr/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.