Inyeon(인연) met Muye(무예, Martial Arts): De Kracht die Leidt tot Transformatie en Volwassenheid van het Leven

Dit artikel benadrukt de diepe betekenis van de beoefening van vechtsporten (Muye, 무예) met het belang en de keuze van een goede leraar, en hoe vechtsporten (Muye, 무예) verder gaan dan alleen techniek om een verbinding te maken met de filosofie van het leven. Het biedt diepgaande inzichten in Haedong Kumdo om beoefenaars diepgaand te inspireren.

Ontmoeting met Goede *Inyeon(인연): Levensveranderingen, Volwassenheid, Ontwikkeling

Inyeon komt onvermijdelijk op ons pad, maar soms gaat het onopgemerkt voorbij, vermomd als toevalligheden. Dit impliceert dat elke ontmoeting, hoewel ze toevallig lijkt, een inherente betekenis heeft.

Het begrijpen van de diepe betekenis van de beoefening van vechtsporten is direct verbonden met realisaties in het leven.

Het dient als een levenslange gids, verrijkend voor ons leven en de beoefening van vechtsporten. Het ontmoeten van een goede leraar als mentor in dit proces is cruciaal.

Vooral voor moderne vechtsportbeoefenaars is een brede en ontspannen mindset in de training noodzakelijk, wat het gezegde “Think out of the box, that makes your life change” kracht bijzet. Dit verrijkt zowel onze vechtsportbeoefening als ons leven.

  1. Passie en Filosofie van de Oprichter

Haedong Kumdo wordt wereldwijd beoefend, geleid door twee of drie grote verenigingen. Echter, sportscholen die Haedong Kumdo onderwijzen zijn gemakkelijk te vinden in landen zoals Mexico, Colombia, Argentinië, Nederland, Duitsland en Australië, waar het een beetje wordt geleerd en enigszins wordt geïmiteerd.

Oprichters van vechtsporten begeleiden gepassioneerd beoefenaars tot het einde, hun toewijding blijft bestaan. Ze dragen een diepe verantwoordelijkheid voor de vechtsport die ze hebben opgericht. Anders kan het een significant probleem worden.

Deze problemen omvatten:

Ten eerste, oprichters overdrijven vaak of manipuleren de historische achtergrond van de vechtsport.

Ten tweede, ze hebben de neiging om hun eigen trainingsprocessen te mythologiseren, deze af te schilderen als legendarisch of heilig, waardoor de werkelijke training wordt verhuld.

Ten derde, ze verzamelen veel volgers, behandelen hen goed, en plannen en voeren strategieën zorgvuldig uit om hun vechtsport te verspreiden.

Ten vierde, dit kan direct worden gekoppeld aan commerciële doeleinden en soms aspecten van pseudo-religies aannemen, voornamelijk gedreven door economisch gewin.

  1. De Juiste Weg Leidend in Vechtsporttraining: Vereniging of Instructeur?

Wat belangrijk is in vechtsporttraining, is dat Haedong Kumdo-beoefenaars zich niet alleen richten op fysieke technieken, maar een bewustzijnstransformatie ervaren door vechtsportbeoefening, waardoor ze beter kunnen leven.

Om dit te bereiken, zijn spirituele cultivatie en mentale training naast fysieke vaardigheden essentieel.

Dit is een universeel bekend feit, maar hoe iemand het leert en verwerft, hangt af van individuele inspanning en de rol van de leraar.

De grootte van een vereniging of prestaties in competities zijn niet voldoende om de essentie van het verfijnen van de geest en spirit door vechtsporten te begrijpen of om de ultieme doelen van het menselijk leven te bereiken.

  1. Bekwaamheid van de Leraar en Inzet en Wil van de Beoefenaar

Het belangrijkste aspect van vechtsporttraining is de bekwaamheid van de instructeur die de beoefenaars leidt en de inzet en wil van de beoefenaars zelf.

De essentie van vechtsporttraining ligt niet alleen in competitie- of beoordelingsresultaten, maar in het realiseren van een juiste mentale en spirituele verfijning en de ultieme doelen van het menselijk leven.

De essentie van vechtsporten verbindt zich met alle aspecten van de wereld onder één principe, en het begrijpen hiervan is cruciaal.

Deelname aan grote evenementen en het ontvangen van prijzen biedt intern een gevoel van prestatie. Het is slechts een vluchtig gevoel van voldoening.

Vechtsportbeoefening volgens het principe van de natuur moet bijdragen aan de ultieme doelen van het leven.

  1. Ontmoeting met Goede Inyeon

Door goede Inyeon, in dit enige leven,

Ten eerste, het ontmoeten van een goede leraar,

Ten tweede, het realiseren van de essentie van vechtsporten,

Ten derde, het maken tot een levenslange baken (metgezel),

en daardoor streven om een vechtsportbeoefenaar te worden die de hoogste zegeningen van het menselijk leven ontvangt die door de natuur worden gegeven.

Gebaseerd op deze basis, hoop ik deel te nemen aan een brede vechtsporttraining die omvat Vaardigheden, Filosofie, en Helingssysteem,

Ik hoop dat het leven van iedereen verandert en groeit in volwassenheid, met de verwachting om de kracht te cultiveren die leidt tot volwassenheid.

18 juni 2024 JS Kim

☆ De definitie van 인연 (Inyeon) in het Koreaans

“인연 (Inyeon)” kan in het Engels worden vertaald als “fate” of “destiny.” Deze term duidt op gebeurtenissen of menselijke relaties die worden bepaald door toeval of bestemming.

“인연 (Inyeon)” impliceert vaak een diepere verbinding dan louter toeval, waarbij de relatie van een persoon of object vanzelfsprekend ontstaat en het beïnvloedt met speciale betekenis of waarde.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.